URK - De gemeente Urk, Stichting Flevolandschap en Waterschap Zuiderzeeland zijn begonnen met groot onderhoud en het opknappen van het speelbos langs de Staartweg.


Het werk wordt uitgevoerd in drie fases
  • Fase 1 betreft een grote opschoonbeurt en het open maken van het speelbos. Overtollige begroeiing, struiken en bosschages worden verwijderd en de watergangen en taluds worden schoongemaakt. Zo komen er weer een open structuur en open plekken in het speelbos. Dit geeft meer openheid. Verder worden de bestaande speeltoestellen opgeknapt en komen er enkele nieuwe speeltoestellen.
  • In fase 2 wordt de waterkant langs de sloot verder verzand. Zo komt er meer water en strand en wordt het meer waterplezier voor kinderen gecreëerd. De voormalige zandrug “de Staart’’ die het speelbos kruist, wordt meer zichtbaar door het afgraven van de bovengrond. Ook wordt er een wandelpad rond het Staartreservaat aangelegd.
  • In fase 3 worden de oversteekplaatsen / kruisingen bij de Staartweg veiliger gemaakt. Dit wordt eerst door middel van markeringen uitgevoerd. Met de reconstructie van de Staartweg die over twee jaar gepland staat, worden de oversteken definitief gewijzigd en veiliger gemaakt. Dan worden er middengeleiders aangebracht.

De werkzaamheden van het groot onderhoud duren tot de herfst.