URK - De burgemeester van Urk, Ineke Bakker, heeft geschokt gereageerd op het voorval met een vuurwerkbom op een gezin aan de Golfoploop.


Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen en is er alleen materiele schade. Desalniettemin is het voor haar, en velen met haar, niet te bevatten dat iemand überhaupt op het idee komt om zoiets te doen. Ze leeft mee met het getroffen gezin en ze heeft deze inmiddels ook ontmoet.

De burgemeester staat in nauw contact met de politie over het onderzoek naar de dader(s). Ze heeft er het volste vertrouwen in dat de politie alles op alles zet om de dader(s) zo snel mogelijk te vinden en roept een ieder op die iets weet of gezien heeft, zich te melden bij de politie.

Ten slotte wil de burgemeester er nog eens op wijzen dat het tot 31 december a.s. verboden is om vuurwerk af te steken.