URK - De gemeenteraad van Urk heeft gisteravond ingestemd met het vrijmaken van 547.000 euro als krediet voor het grootonderhoud van zwembad Bun. Met unaniem besluit werd het plan aangenomen tijdens de gemeenteraadsvergadering.


Het recreatiebad van zwembad ’t Bun is toe aan groot onderhoud. Hiervoor werd een plan opgesteld waarin grotendeels geplande en noodzakelijke werkzaamheden stonden opgenomen. Nu deze werkzaamheden plaats moeten vinden , en het zwembad om die reden tijdelijk gesloten wordt, was het voorstel om tegelijk een aantal zaken die ook nodig zijn op te pakken. Het gaat daarbij om duurzaamheidsmaatregelen en om het opwaarderen van het recreatiebad. Met dit krediet worden de werkzaamheden betaald.

,,Sport, bewegen, zwemmen en dus ook ons zwembad zijn belangrijk op Urk. We verhogen met deze werkzaamheden de veiligheid in het bad, verbeteren de functionaliteit, het zwembad wordt iets moderner en het totaal wordt duurzamer. We kunnen daarmee weer jaren vooruit met een mooi, fijn en toegankelijk zwembad’’, vertelt wethouder Freek Brouwer.

De totale kosten van het groot onderhoud van ’t Bun bedragen ruim negen ton euro. Voor de 547.000 euro waar de Urker gemeenteraad gisteren voor heeft gestemd was een apart voorstel nodig omdat het om een investering gaat.