URK - Maandag 28 maart 2022 nam de gemeenteraad van Urk afscheid van de zitting hebbende raadsleden tijdens een bijzondere raadsvergadering in de Koningshof. Tijdens deze raadsvergadering kwam de gemeenteraad voor de laatste keer in de oude samenstelling bijeen. Woensdag 30 maart wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.


  Koninklijke onderscheiding voor 3 raadsleden

  Negen gemeenteraadsleden komen niet terug in de nieuwe gemeenteraad. Als vertegenwoordiger van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander reikte burgemeester Cees van de Bos een koninklijke onderscheiding uit aan de heren Willem Foppen, Jelle Jonkers en Jan Willem Bakker. Voor hun bijzondere verdiensten als gemeenteraadslid zijn zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

  De volgende raadsleden keren niet terug in de gemeenteraad van Urk

  • De heer Willem Foppen was lid van de gemeenteraad sinds 2010 voor het CDA.
  • De heer Jan Willem Bakker was lid van de gemeenteraad sinds 2010 voor de SGP.
  • De heer Jelle Jonkers was lid voor de fractie Hart voor Urk van de gemeenteraad sinds 2010.
  • De heer Leendert Hakvoort was lid van de gemeenteraad van Urk sinds 2010 voor de fractie van Hart voor Urk.
  • Mevrouw Ria Visser-Kapitein is vanaf 2014 lid geweest van de gemeenteraad van Urk voor de CU-fractie.
  • De heer Hendrik Jan Kaptijn was lid van de gemeenteraad van Urk voor de fractie SGP sinds 2014.
  • De heer Jan Baarssen is vanaf 2018 lid geweest van de gemeenteraad van Urk voor de fractie CU.
  • De heer Jurie van de Berg was ook sinds 2018 lid van de gemeenteraad van Urk voor de fractie CDA.
  • De heer Hendrik Hakvoort was sinds 2020 lid van de gemeenteraad voor de fractie Gemeentebelangen.