EMMELOORD - Sinds enige tijd signaleert de gemeente ongewenste kavelverkoop door stromannen van ontwikkelaars en bouwbedrijven. Deze stromannen doen mee aan lotingen voor particuliere woonkavels maar gaan de huizen niet zelf bewonen. Zij verkopen de kavels weer door aan anderen met als doel er geld aan te verdienen. Hierdoor maken particuliere kopers minder kans op een gewenste woonplek. Dit leidt tot onvrede bij de mensen die graag op een bepaalde plek willen wonen maar die plek weggekaapt zien door een tussenhandelaar. Het college heeft afgelopen dinsdag besloten om een zelfbewoningsclausule in de koopovereenkomst op te laten nemen. Dit moet speculatie tegen gaan.


Zelfbewoningsclausule opnemen in de koopovereenkomst

Wethouder Wiemer Haagsma: “Met zo’n zelfbewoningsclausule willen we kavels behouden voor belangstellenden voor kavels in onze gemeente, waaronder ook bijvoorbeeld starters en de middeninkomens. Onze grondprijzen zijn aantrekkelijk en dat willen we graag zo houden. Het is de bedoeling dat iedereen die dat wil, hier een woning moet kunnen kopen. Zonder prijsopdrijvende effecten van een tussenhandelaar.” De regeling houdt in dat kopers voor een periode van twee jaar eigenaar moeten blijven van de woning. Gelijk na oplevering de woning doorverkopen is dan niet mogelijk tenzij de gemeente daar, in uitzonderlijke gevallen, goedkeuring aan geeft. Is die goedkeuring er niet dan krijgt de eigenaar een boete van de gemeente van € 50.000.