CREIL - Om het dorp Creil verder te ontwikkelen en de leefbaarheid te bevorderen, heeft het college van B&W besloten het Poortershuys in Creil aan te kopen. Tijdens de vergadering van 23 mei gaf het college akkoord, de gemeenteraad wordt in juli gevraagd om hier budget voor te reserveren. De aankoop gaat om de grond en de panden. Wethouder Toon van Steen: “We willen met het dorp in gesprek over de kansen die deze locatie biedt. Dan denken we aan maatschappelijke functies voor het dorp in combinatie met woningbouw.” Na de zomer start dit proces. De gemeente en dorpsbelang bekijken samen hoe ze de wensen en ideeën van inwoners kunnen ophalen.


Herontwikkeling

Met de aankoop van 't Poortershuys wil de gemeente Noordoostpolder een actieve rol spelen in het bevorderen van de leefbaarheid en de ontwikkeling van Creil. Dorpsbelang is blij met de aankoop door de gemeente. Voorzitster Wina Tiesinga “Wij hebben nu als dorp de kans om samen met de gemeente in het centrum van ons dorp een fijne ontmoetingsplek te behouden en hier samen nieuwe plannen voor te maken voor de toekomst.” De gemeente gaat met de dorpsbewoners bekijken welke mogelijkheden voor herontwikkeling dit gebouw biedt, zodat het een meerwaarde voor het dorp is. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van ontmoetingsruimtes, het stimuleren van culturele activiteiten en woningbouw.

Planning

Na de zomer start de gemeente een participatieproces in samenwerking met dorpsbelang om zo de ideeën en wensen vanuit de inwoners op te halen. Daarbij worden verschillende mogelijkheden geboden om input te leveren, zoals bijeenkomsten en enquêtes. Het streven is om een gedragen herontwikkeling te realiseren die aansluit bij de behoeften vanuit het dorp.