NOORDOOSTPOLDER - De gemeente Noordoostpolder gaat op 16 kleinere locaties woningen laten bouwen. In Bant, Rutten, Ens, Luttelgeest, Marknesse, Kraggenburg en Emmeloord komen er in totaal 200 woningen bij. De ontwikkel- en bouwwerkzaamheden zijn met één inkoopprocedure gegund aan tien ontwikkelaars.


Het is de eerste keer dat de gemeente op deze manier overeenkomsten sluit. Voorheen kwamen de kleinere ontwikkellocaties één voor één op de markt. Dat betekende dat ontwikkelaars en de gemeente in iedere uitvraag tijd en geld investeerden. Om dit proces te vereenvoudigen en te versnellen zijn deze 16 locaties nu via één tenderprocedure gegund.

Sneller bouwen

28 ontwikkelaars en aannemers doorliepen een selectie- en een gunningsfase. Daarin werd hen onder andere gevraagd hun visie te geven op de woningmarkt, duurzaamheid en participatie. De tien partijen die dat het beste deden zijn geselecteerd voor de gunningsfase. In deze fase zijn de locaties door een notaris verloot. Daarna worden de overeenkomsten per locatie, per partij gesloten. Nadat de locaties bouwrijp zijn en het bestemmingsplan onherroepelijk, kan de bouw direct starten.

De verloting van de locaties was maandag 30 oktober in het bijzijn van wethouder Toon van Steen (bouwen en wonen); “Deze manier van aanbesteden hebben we in overleg met de markt opgezet. In april hebben we ontwikkelaars en aannemers uitgenodigd voor een marktconsulatie. We hebben hen gevraagd wat zij van een gezamenlijke procedure vinden en welke randvoorwaarden voor hen belangrijk zijn. Door het samen met hen vorm te geven, werkt het voor alle partijen. We kunnen nu sneller gaan bouwen en dat is natuurlijk de grootste winst.”

Bouw kan van start

De eerste (voorbereidende) bouwwerkzaamheden gaan nog dit jaar van start. Op de locaties kunnen van 7 tot 27 woningen gebouwd worden. De betrokken ontwikkelaars zijn Plegt-Vos, OVT Ontwikkeling, Hegeman, Geveke, Blue Banner, Kuin, Mateboer, NAF, Evertsen bouw en Xavitas.