URK - De gemeenteraad heeft op voorstel van de SGP-fractie aandacht gevraagd voor het afsteken van vuurwerk op Oudejaarsdag, de Urker dankdag.


Burgemeester Cees van den Bos vraagt zodoende om rekening te houden met elkaar: ,,Tijdens de diensten ’s avonds worden de namen opgenoemd van mensen die zijn overleden in 2022. Dat zijn bewogen momenten. Het zit in de Urker aard om met elkaar mee te leven. Laten we daarom tussen vijf uur ’s middags en zeven uur ’s avonds geen knalvuurwerk afsteken in de buurt van kerken.

Daarnaast de oproep om rondom verzorgingstehuizen geen vuurwerk af te steken, of in buurten waar veel van onze oudere dorpsgenoten wonen. Ouders, praat hierover met je kinderen, laten we met elkaar het goede zoeken, ook tijdens jaarwisseling.’’