URK - Burgemeester Ineke Bakker reikte vrijdag 29 mei de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon uit aan Ruben Zeeman.


Hij redde op 16 januari 2020 na een ongeval een mindervalide persoon uit de Urker haven. Het Kapittel voor de Civiele Orden heeft geconstateerd dat er buitengewone inzet gepleegd is voor de medemens. Het optreden wordt bestempeld als menslievend hulpbetoon waarbij sprake was van moed, beleid en gevaar voor eigen leven. Voor het Kapittel reden genoeg om een Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon te verlenen.

Ruben Zeeman is op 16 januari 2020 ooggetuige van het ongeval waarbij een mindervalide persoon met zijn invalidenvoertuig te water raakt in de haven van Urk. Ruben gaat het koude water in van 5 graden Celsius en helpt het slachtoffer om zijn hoofd boven water te houden. Vervolgens zwemt hij met het slachtoffer naar de kademuur. Met hulp van de havenmeesters, omstanders en de hulpdiensten wordt het slachtoffer uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht.

Het Kapittel voor de Civiele Orden heeft geconstateerd dat Ruben het slachtoffer met gevaar voor eigen leven heeft gered door hem na een eenzijdig ongeval in de diepe haven van Urk boven het koude water te houden tot de hulpdiensten arriveerden. Hij heeft zich op een buitengewone wijze ingezet voor zijn medemens. De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon wordt toegekend aan personen die een menslievende daad hebben gedaan met moed, beleid en zelfopoffering (gevaar voor eigen leven).