EMMELOORD - De totale criminaliteit in Noordoostpolder is in 2021 met 13% gedaald ten opzichte van 2020. Dit blijkt uit het overzicht van de politiecijfers over 2021. In 2020 registreerde de politie nog ruim 1700 misdrijven. Inmiddels is dat aantal gedaald tot iets meer dan 1500 in 2021.


Traditionele criminaliteit

Er is al langer een trend zichtbaar waarin we zien dat de traditionele criminaliteit daalt. Dit is te zien in de daling van de registraties van veel voorkomende criminaliteit (inbraak, vernielingen, diefstal). Burgemeester Roger de Groot: 'Deze criminaliteitscijfers zijn de laagste sinds 2018. Het gaat dus de goede kant op. Tegelijk vraagt het onze overminderde aandacht en inspanning om de dalende trend te kunnen vasthouden'.

Huiselijk geweld

De dalende trend geldt niet voor huiselijk geweld. Over de afgelopen jaren blijft dit stabiel met een lichte toename in 2021. Deze vorm van geweld is vaak niet zichtbaar omdat het achter de voordeur plaatsvindt. Des te belangrijker is het om (vermoedens hiervan) te blijven melden (spoed 112, overig Veilig Thuis 0800-2000).

Cybercrime

Met de afname van traditionele criminaliteit zien we dat digitale criminaliteit, vooral online fraude, toeneemt. Zowel landelijk als lokaal in Noordoostpolder besteden we daarom extra aandacht aan voorlichting en preventie. Zo draait momenteel het project Hackshield, waarin kinderen in het basisonderwijs bewust worden gemaakt van de “gevaren” in de digitale wereld. Daarnaast was er in oktober vorig jaar een cybersymposium voor ondernemers.