NOORDOOSPOLDER - De gemeente Noordoostpolder zet zich de komende tijd in voor het verder verbeteren van de veiligheid van bedrijventerreinen. De gemeente voert daarvoor integrale controles uit, samen met partners als politie, omgevingsdienst, brandweer, Belastingdienst en netwerkbedrijven. Controles kunnen altijd en overal plaatsvinden, ook wanneer er geen directe signalen zijn van criminele activiteiten.


Goed ondernemersklimaat

Een gezond en prettig ondernemersklimaat staat centraal. “We zien dat ondernemers meer dan vroeger in de belangstelling staan bij de georganiseerde criminaliteit. Met lucratieve maar schimmige voorstellen worden zij verleid hun bedrijfspand te verhuren of mee te gaan in onduidelijke financiële constructies. De verleiding is groot en de weg terug is niet eenvoudig. Ondernemers willen graag net als wij een veilig bedrijventerrein met een goede uitstraling. Daarom deze gezamenlijke aanpak. Zo dringen we illegale activiteiten terug en houden wij onze bedrijventerreinen veilig en aantrekkelijk.” Aldus burgemeester Roger de Groot van Noordoostpolder.

Kwetsbare ondernemers

De gemeente wil goedwillende ondernemers graag beschermen en ruimte geven om te kunnen ondernemen. Aan de andere kant moet de ruimte voor criminelen zo ver mogelijk ingeperkt worden. De coronacrisis heeft veel ondernemers stevig geraakt. Als het water je aan de lippen staat word je kwetsbaar. Deze integrale aanpak is ervoor om te voorkomen dat ondernemers meegaan in de vaak lucratieve, maar criminele voorstellen. Het is daarnaast een taak van de overheid om erop toe te zien dat hardwerkende ondernemers eerlijke kansen krijgen. Zo zorgen witwaspraktijken voor oneerlijke concurrentie omdat criminele ondernemingen producten goedkoper aanbieden.

Ogen en oren

Het blijft niet bij controles alleen. In gesprekken met de ondernemers wordt gekeken naar wat er samen gedaan kan worden om te komen tot een gezonde en aantrekkelijke werkomgeving met weerbare ondernemers. Naast de rol van de overheid hebben ook de ondernemers zelf een belangrijke rol. Als ogen en oren van het bedrijventerrein kunnen zij met een oplettende blik de georganiseerde misdaad nóg beter tegengaan. Een melding van een verdachte situatie bij de politie helpt dan ook enorm en draagt bij aan een veilige woon- en werkomgeving'.