NOORDOOSTPOLDER - De afgelopen jaren koos de gemeenteraad voor grote investeringen in het maatschappelijk vastgoed in Noordoostpolder. Voor het zwembad staat een grondige verbouwing op de planning. En voor het voortgezet onderwijs werd gekozen voor nieuwbouw voor alle scholen op één gezamenlijke locatie.

De wereld van nu ziet er echter heel anders uit dan een jaar geleden. Door de sterk stijgende prijzen in de bouw zag het college zich daarom genoodzaakt om deze bouwplannen opnieuw te bekijken. Het college is van mening dat beide projecten van groot belang zijn voor onze inwoners en wil hier graag mee door. Om de hogere kosten op te vangen vraagt het college de raad om extra geld. Het betreft een extra budget van € 5,4 miljoen voor het Bosbad en € 13,3 miljoen voor de VO-Campus.

Wethouder Linda Verduin van onderwijs: “We kunnen deze bouwplannen niet langer uitstellen. De huidige schoolgebouwen zijn op en hard toe aan vervanging. We gaan daarom, ondanks deze financiële tegenvaller, toch verder met de realisatie van de VO-Campus. Onze jongeren verdienen een mooie, uitdagende en stimulerende leeromgeving.”

Informatieronde VO-campus

De komende tijd informeren we de gemeenteraadsleden, de medewerkers van de VO-scholen en omwonenden bij de locatie aan de Espelerlaan over het gekozen ontwerp voor de VO-Campus. Na het raadsbesluit gaan de architect en de scholen het Voorlopig Ontwerp samen verder uitwerken.

Verbouwing maakt Bosbad klaar voor de toekomst

Voor het zwembad ligt er al een Voorlopig Ontwerp, maar door de snel stijgende bouwkosten maakten we een pas op de plaats. Het college kiest er nu voor om door te gaan met de vernieuwing van het zwembad. Wethouder Thomas Gilissen van sport: “Met deze verbouwing maken we een geweldige duurzaamheidsslag, het zwembad is straks gasloos en is daarmee klaar voor de toekomst. Met de huidige gasprijzen is dat noodzakelijk, anders is het zwembad niet meer te exploiteren.”

Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen, wordt het ontwerp verder uitgewerkt en verwachten we in 2023 na de zomer te beginnen met de bouwactiviteiten.