RUTTEN -Dinsdag 28 juli zijn er loodsen met zonnepanelen afgebrand aan de Wrakkenweg 15 in Rutten. Het glas is in de omgeving terecht gekomen. Inwoners aan de Veneweg, het Venepad en een deel van de Lemsterweg zijn geïnformeerd. Bent u niet geïnformeerd maar woont u wel in het gebied? Neem dan contact op met onze adviseur Veiligheid, Mike Schilder. U kunt hem mailen via: m.schilder@noordoostpolder.nl

Informeer uw verzekeraar
Mocht u schade hebben ondervonden van de brand, neem dan contact op met uw verzekeraar om dit te melden.

Afval
Wees voorzichtig met het oprapen van restmateriaal. Dit kan scherp zijn omdat er glas in kan zitten. Draag handschoenen bij het opruimen van materiaal. Verzamel het restmateriaal apart in en breng dit naar de Milieustraat.