EMMELOORD - Burgemeester Jan Westmaas heeft de sluiting van een supermarkt aan de Moerasandijviestraat in Emmeloord met twee weken verlengd.


Op 14 augustus sloot de burgemeester het pand voor de duur van twee weken, nadat de politie had vastgesteld dat het pand was beschoten. Hij besloot hiertoe om verder gevaar voor de openbare orde en veiligheid in de omgeving van het pand te voorkomen.

Politieonderzoek heeft nog geen duidelijkheid opgeleverd over de toedracht van het schietincident en de relatie ervan met de supermarkt. In het belang van de openbare orde en veiligheid rond het pand heeft de burgemeester daarom besloten de sluiting van het pand met twee weken te verlengen.