URK - De gemeenteraad van Urk heeft maandagavond 17 juni 2024 Bart Jaspers Faijer (55 jaar, ChristenUnie) voorgedragen als burgemeester van Urk.

Bart Jaspers Faijer is getrouwd, vader van vijf kinderen en woont in Rouveen. Sinds 2018 is hij wethouder in de gemeente Ommen. Voorheen was hij wethouder in de gemeente Staphorst.

Gisteravond haakte hij via Teams aan in de bijzondere raadsvergadering om zichzelf alvast kort even voor te stellen. Terugkijken kan hier.

Betrokken en benaderbaar

De gemeenteraad van Urk omschrijft Bart Jaspers Faijer als een benaderbare, betrokken verbinder en een empathische bestuurder. Hij heeft een helpend netwerk op lokaal, regionaal en landelijk niveau. De gemeenteraad is ervan overtuigd dat Bart Jaspers Faijer met verve het boegbeeld van Urk zal zijn.

Koninklijk Besluit

Met de aanbeveling van Bart Jaspers Faijer door de gemeenteraad, is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties gaat nu de voordracht bij de Koning doen en bij Koninklijk Besluit wordt Bart Jaspers Faijer benoemd als burgemeester van Urk. Daarmee wordt hij de opvolger van de huidige waarnemend burgemeester Jan Westmaas.

Installatie

Bart Jaspers Faijer wordt naar verwachting op 2 oktober 2024 geïnstalleerd als nieuwe burgemeester.