URK - Jaarlijks wordt de Participatieprijs Urk uitgereikt aan de werkgever die het beste vorm weet te geven aan een inclusieve arbeidsmarkt. Vorig jaar kon de uitreiking door corona niet doorgaan, maar deze week heeft wethouder Nathanael Middelkoop de Participatieprijs Urk uitgereikt aan het autobedrijf Mudde Kok.


De Participatieprijs wordt uitgereikt aan een werkgever die in positieve zin is opgevallen in het kader van de Banenafspraak. Een werkgever die ruimte biedt aan werknemers met een beperking en kijkt naar de mogelijkheden, een werkgever die staat voor de inclusieve arbeidsmarkt.

Onafhankelijk en zelfstandig werken
Wethouder Nathanael Middelkoop sprak zijn waardering uit naar Karel Kok en Ben Benedictus van Autobedrijf Mudde Kok. “Uit onze selectie voor het jaar 2020 bent u als winnaar uit de bus gekomen! Gebleken is dat u vanuit autobedrijf Mudde Kok zich goed inzet voor de doelgroep uit de Banenafspraak. U bent zeer actief geweest om de medewerker meer zelfstandigheid te bieden binnen de privé situatie in combinatie met werk. Er is een betaalde functie gecreëerd. Dat maakt dat de medewerker niet meer afhankelijk is, maar werkt! Dit is bewonderingswaardig! Autobedrijf Mudde Kok geeft de inclusieve arbeidsmarkt vorm!”

Nominatie voor de Flevopenning
Omdat Autobedrijf Mudde Kok de winnaar is geworden van de Participatieprijs Urk wordt het bedrijf tevens genomineerd voor de Flevopenning. Dit is een initiatief vanuit het Regionaal Werkbedrijf Flevoland om werkgevers die de inclusieve arbeidsmarkt vormgeven in het zonnetje te zetten.