URK - Koning Willem-Alexander heeft ter gelegenheid van Koningsdag 2022 besloten vier personen uit de Urker gemeenschap te onderscheiden met een lintje. Tijdens de zogenaamde Algemene Gelegenheid tot verlening van Koninklijke onderscheidingen (lintjesregen), op dinsdag 26 april 2022, reikte burgemeester Cees van den Bos, als vertegenwoordiger van de koning, de gedecoreerden de Koninklijke onderscheiding uit. Zij werden allemaal benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Cornelia (Lia) Romkes (69 jaar) is tot haar pensionering werkzaam geweest als pastoraal werker bij diverse zorginstellingen. Ze woont in Leiden en is vanaf 1984 mantelzorger voor haar moeder op Urk. Sinds 1988 is zij vrijwilliger bij de Christelijk Gereformeerde Kerk te Leiden. Van 1992 tot 2004 is zij lid van het deputaatschap Algemene diaconale en maatschappelijke gelegenheden van de Christelijk Gereformeerde Kerken. Van 2002 tot 2016 was zij redacteur van het blad Ambtelijk Contact van de Christelijk Gereformeerde Kerken. Van 2008 tot 2014 was zij lid van het deputaatschap Pastoraat in de gezondheidszorg van de Christelijk Gereformeerde Kerken. Sinds 2008 is zij lid van het Interkerkelijk Orgaan in Overheidszaken, onderdeel van de commissie Gezondheidszorg van de Christelijk Gereformeerde Kerken. Ook is zij al een aantal jaren vrijwilligster bij het Scheepke, een organisatie voor mensen met een verstandelijk beperking.

Hendrik de Vries (59 jaar) is werkzaam als elektromonteur in de luxe jachtbouw. Van 1980 tot 2004 was hij organist bij de Vrije Gereformeerde Gemeente te Urk. Ook is hij vanaf 1996 penningmeester van de Stichting Hulpverlening Christenen in Roemenië en Afrika te Urk. Hij organiseert onder andere mede de hulptransporten en zamelt materialen en goederen. Van 2003 tot 2018 was hij lid van de Commissie Urkerdag. Hij fungeerde als veilingmeester, contactpersoon voor de koren en activiteitenbegeleider. Van 2004 tot 2017 was hij vrijwilliger bij de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk. Hij initieerde de jongensclub en gaf daar leiding aan. Van 2007 tot 2014 was hij voorzitter van de Watersportvereniging De Boothaven te Urk. Hij organiseerde mede het jaarlijkse weekreisje voor de leden.

Kim Pasterkamp-Bok Sim, (71 jaar) is sinds 1981 zelfstandig kunstenaar en eigenaar van Kim’s Art Liberty en Atelier Kim. Ze geeft schilder- en beeldhouwlessen. Zij is geboren in Zuid-Korea en kwam in 1969 door haar huwelijk op Urk wonen. Zij leerde zo snel mogelijk de taal en bouwde hier haar leven op. Zij stelde haar huis open voor haar vluchtelingen. Vanaf 1981 is zij vrijwilliger en bestuurslid van de tennisvereniging T’77 als onder andere jeugdtrainer, deed zij het onderhoud van de tuin op het tennispark en maakte zij de wandschildering in het verenigingsgebouw. Sinds 1982 is zij lid van de werkgroep Vietnamese bootvluchtelingen. Vanaf 2019 is zij actief als vrijwilliger bij de Stichting Zingen in de Zomer. Ze ondersteunt de zomeropenstelling van het Kerkje aan de Zee en treedt op als gastvrouw, maakte schetsen van de omgeving en verzorgde een expositie. Daarnaast hielp zij bij de oprichting van de tuinenclub, was zij medeoprichter van de tafeltennisvereniging.

Hendrik (Henk) Kapitein (59 jaar) was tot zijn pensionering in 2021 werkzaam als docent beeldende vakken bij het Berechja College te Urk. Hij is sinds 1998 medeoprichter en voorzitter van de Stichting De Parel, een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking en zette zich in voor de realisatie van de Parelhof voor 17 bewoners. Van 1992 tot 2012 was hij bestuurslid van en vrijwiliger bij de toneelvereniging Urk op de planken. Ook schreef hij toneelstukken. Van 1993 tot 1999 was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Papierknipkunst. Sinds 1996 is hij vrijwilliger bij de Hervormde gemeente, locatie de Ark als ouderling en scriba. Vanaf 1998 is hij vrijwilliger bij de Stichting Urker Uitgaven. Ook is hij actief sinds 1020 penningmeester / secretaris van het kunstenaarscollectief Kunst op de Botermarkt te Urk. Daarnaast is hij sinds 2014 initiator en bestuurslid van het evenement Urk in Wintersferen is hij sinds 2016 voorzitter van de musicalschool Light Up.