MIDDEN-NEDERLAND - De resultaten van de controles op de trajectwegen in de eenheid Midden-Nederland over het afgelopen half jaar zijn bekend. Ook is de keuze gemaakt de trajectwegen onder te verdelen in ‘vaste provinciale trajectwegen’ en ‘variabele provinciale en/of gemeentelijke trajectwegen’. Variabel omdat er in een lopende periode regelmatig van trajectweg gewisseld kan worden.


De Trajectwegen (of gedeeltes daarvan) zijn wegen waarop structurele verkeershandhaving plaatsvindt en dan met name gericht op snelheid. Structurele verkeershandhaving wordt zowel opvallend als onopvallend en op de meest effectieve momenten uitgevoerd. In overleg met de provincies, het waterschap en het Parket CVOM, worden er elk half jaar door het Team Verkeer van de politie Eenheid Midden-Nederland een aantal vaste provinciale trajectwegen benoemd.

Resultaten
Op tien vaste provinciale trajectwegen vonden, in het tijdvak tussen september 2023 tot maart 2024 68 radarcontroles plaats waarbij gemiddeld 8.8 % van de passanten werd verbaliseerd. Om het effect van onder andere de radarcontroles te kunnen meten, werd het gemiddelde overtredingspercentage met behulp van detectielussen gemonitord. In het eerdergenoemde tijdvak zien we, ten opzichte van hetzelfde tijdvak in 2022/2023, bij ruim 81% van de detectielussen een daling van het overtredingspercentage.

Naast structurele handhaving op de vaste provinciale trajectwegen is er ook structureel gehandhaafd op variabele provinciale en/of gemeentelijke trajectwegen. In het tijdvak tussen september 2023 tot maart 2024 vonden er op deze variabele trajectwegen onder andere 164 radarcontroles plaats met een gemiddeld verbalisatiepercentage van 7.6 %.

Trajectwegen komende half jaar
Voor de komende periode vanaf april tot oktober 2024 zijn de nieuwe vaste provinciale trajectwegen vastgesteld. Structurele handhaving zal plaatsvinden op de (of gedeeltes daarvan) N225, N228, N229, N306, N309, N351, N405, N416, N421 en de N702. Naast handhaving wordt er door de wegbeheerder ingezet op voorlichting en kan er ook besloten worden het traject infrastructureel aan te passen. Het uiteindelijke doel is om de verkeersveiligheid te vergroten.