EMMELOORD - Toen in januari van dit jaar een ruit van een bus werd ingegooid in Emmeloord, raakte een buspassagier, een meisje van 16 jaar, ernstig gewond. De politie slaagde erin een 20-jarige verdachte uit Emmeloord op te sporen en aan te houden. Vandaag stond hij terecht voor poging doodslag en openlijk geweld. De officier eiste een gevangenisstraf tegen hem van 18 maanden waarvan zes voorwaardelijk, met voorwaarden.

De 20-jarige man woonde nog maar net in Emmeloord. Hij werd begeleid door een instelling voor beschermd wonen. Toen op 26 januari 2021 via social media werd opgeroepen om te gaan rellen in het centrum van Emmeloord, besloot hij van de partij te zijn. Op de Amsterdamweg, bij de oversteekplaats bij de school aan de Windvang, gooide hij een stoeptegel tegen een streekbus van Connexxion. Twee ruiten van de bus sneuvelden en het meisje van 16, dat in de bus zat, werd vol op haar hoofd geraakt en raakte korte tijd buiten bewustzijn. Ze werd voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht waar een zware hersenschudding werd geconstateerd en de wond op haar hoofd werd gehecht.

Op basis van meerdere getuigenverklaringen, beeldmateriaal en appberichten kwam de politie de 20-jarige verdachte op het spoor. Twee dagen later werd hij aangehouden. De verdachte bekende de steen te hebben gegooid maar niet de bedoeling te hebben gehad iemand te verwonden. Hij had niet goed nagedacht over de mogelijke gevolgen. Hij heeft geen stabiel leven en is eerder in aanraking geweest met politie en justitie. Meerdere hulpverlenende instanties hebben hem begeleid. Ook is er bij hem sprake van problematisch middelengebruik. Het recidiverisico is hoog. Deskundigen adviseren om hem te berechten volgens het adolescentenstrafrecht.

Gezien deze persoonlijke omstandigheden vroeg de officier van justitie bij de straf om een aantal voorwaarden die hem kunnen helpen zijn leven weer op de rit te krijgen, zoals klinische en daarna ambulante behandeling, begeleid wonen en meewerken aan dagbesteding. Maar “de problemen van verdachte, die leidden tot drugsgebruik en dit gedrag, zijn helaas tot het probleem van het slachtoffer geworden. Die nog steeds niet is hersteld en zal zeker een jaar last van hoofdletsel houden”, aldus de officier van justitie. Dat maakt dat ook een straf is geboden. Gezien de ernst van de feiten, poging doodslag op het meisje en vernieling van de bus, eiste de officier een gevangenisstraf van achttien maanden waarvan zes voorwaardelijk. Ook vroeg de officier om een contactverbod met het slachtoffer en moeten de vorderingen van de twee benadeelde paartijen worden toegewezen.